Nieuwsbrief

source url Meld u aan voor de nieuwsbrief

Button_demarimba_over

Medezeggenschapsraad

Klik hier voor informatie van de medezeggenschapsraad van "De Marimba"

Button_demarimba_over

De Vreedzame School

Wij werken met de principes van De Vreedzame School. De Vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Button_demarimba_over

Oudervereniging

Klik hier naar de website van oudervereniging "De Marimba" te gaan

Button_demarimba_over

Stichting LeerKRACHT.

Een geweldige school herken je niet alleen aan leerling-resultaten, maar vooral ook aan de schoolcultuur en kwaliteit van de leraren. Daarom is onze school aangesloten bij Stichting LeerKRACHT.Button_demarimba_over

spurd

logo-spurd 175px

Welkom op de website van "De Marimba"

De Marimba is een school waar kinderen en ouders zich veilig en thuis kunnen voelen. Waar kinderen met respect voor elkaar zichzelf kunnen en durven zijn. Zo wordt de basis gelegd voor prestatie en plezier. Wij willen in samenwerking met de ouders, een bijdrage leveren tot het functioneren van elk kind, met zijn of haar mogelijkheden, in een veranderende samenleving.

 

"De Marimba" Limbostraat 5 1448 TP Purmerend tel 0299-472274

...........................................................................................................

Onze school en haar kinderen

Oecumenische basisschool "De Marimba" is opgericht op 1 augustus 1997. Vanaf 10 januari 2000 zitten wij in ons prachtige gebouw aan de Limbostraat 5 in de jongste wijk van Purmerend: Weidevenne. Vanaf 19 mei 2003 is daarbij ook onze pieklocatie met 8 lokalen, direct naast de school, in gebruik genomen.
 

"De Marimba" valt onder het bestuur van de Stichting Confessioneel (RK/PC/Oec.) Primair Onderwijs Regio Waterland. Onder dit bestuur ressorteren 17 basisscholen. Het zijn Oecumenische, Rooms-Katholieke en Protestants-Christelijke basisscholen in de gemeente Purmerend, Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer.

 

Identiteit en uitgangspunten

"De Marimba" heeft een Christelijke identiteit. Oecumene houdt voor ons in: het samen op weg gaan, elkaar leren begrijpen als Christenen uit diverse kerkelijke richtingen. Het godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van eigen waarden- en normbesef bij de kinderen. Door het verrijken van de ervaringen van kinderen en het opdoen van kennis, krijgen zij meer begrip en verdraagzaamheid voor andere opvattingen. Vanuit ons christelijke geloof willen we een sfeer creëren waar alle kinderen zich thuis voelen. Respect hebben voor de ander staat daarbij altijd centraal.

 

Pedagogisch

Ieder kind is uniek. Hiermee willen we rekening houden. We herkennen en erkennen de drang tot zelfontwikkeling en willen de kinderen hierin begeleiden en stimuleren. De kinderen worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen waarbij zij met respect het standpunt van de ander benaderen.
Daarvoor is het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Daarom is er naast de leerprestatie ook aandacht voor de belangstelling, zorgen en het plezier van de kinderen.


Een belangrijk uitgangspunt van onze school is het kind-volgend-onderwijs. Hiermee bedoelen we dat de school zo wordt georganiseerd dat binnen het klassikale onderwijs, elk kind zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. Accenten worden gelegd op het zelfstandig werken en het ontdekkend leren. Belangrijk vinden wij het vroegtijdig signaleren van "uitvallers" en "uitschieters".
Zorgkinderen zullen zoveel mogelijk of individueel of in groepjes binnen de school passende aandacht krijgen.
Het onderwijs is blijvend in ontwikkeling. Steeds meer komen we tot het besef dat betekenisvol onderwijs voor elke kind een belangrijke voorwaarden is om te leren. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs gaat het om de veelzijdige persoonlijkheidsontwikkeling en om leren deelnemen aan onze samenleving met alle uitdagingen die daarbij horen.
Zo willen wij inhoud geven aan ons onderwijs en zoveel mogelijk recht doen aan de "eigen" kwaliteiten van ieder kind.

 

Toetsen

De vorderingen en resultaten van de kinderen worden naast de observaties en methode gebonden toetsen, bijgehouden door het Cito Leerling Volgsysteem. De toetsen hiervan hebben een landelijke normering. Dit volgsysteem geeft een goed beeld van de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling van het kind. Naast de verstandelijke ontwikkeling volgen wij ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. In de schoolgids kunt U lezen wat ons beleid is, waarnaar wij streven. U kunt de school hierop aanspreken.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.