Nieuwsbrief

Medezeggenschapsraad

Klik hier voor informatie van de medezeggenschapsraad van "De Marimba"

Button_demarimba_over

De Vreedzame School

Wij werken met de principes van De Vreedzame School. De Vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Button_demarimba_over

Oudervereniging

Klik hier naar de website van oudervereniging "De Marimba" te gaan

Button_demarimba_over

Stichting LeerKRACHT.

Een geweldige school herken je niet alleen aan leerling-resultaten, maar vooral ook aan de schoolcultuur en kwaliteit van de leraren. Daarom is onze school aangesloten bij Stichting LeerKRACHT.Button_demarimba_over

spurd

logo-spurd 175px

In de groepen 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht aan de hand van thematisch onderwijs. In de klas wordt gewerkt binnen een thema, er wordt gelezen, geschreven, geknutseld en gesproken over het thema. Dit betekent dat als het thema circus is er bijvoorbeeld een piste gebouwd wordt met de blokken op de gang, of dat de poppenhoek een circustent is geworden.


De thema's sluiten aan bij de beleveniswereld van het jonge kind, en zorgen voor een grote betrokkenheid vanuit de kinderen. De leerkracht zorgt voor betekenisvolle opdrachten en geven het kind zo een brede ontwikkeling mee. Doordat de kinderen zelf als het ware het thema vormgeven, leert het zelfvertrouwen te hebben en emotioneel vrij te zijn.


Wij werken met de lesmethode: Kleuterplein.

Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Kleuterplein werkt doelgericht aan álle tussendoelen. Kleuterplein bevat diverse aspecten van de  taal en de rekenen gebieden. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht met kleuterplein gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.


Vrijheid én houvast

Kleuterplein heeft 16 aantrekkelijke thema’s. De leerkracht kan het pakket gebruiken op de manier die het beste past bij het lesprogramma.  Als aanvulling op uw eigen thema’s en activiteiten, of als volledig programma is kleuterplein prima te gebruiken.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.