Nieuwsbrief

http://vh142.ffox.site/field/[TRANSLITN]-292.html Meld u aan voor de nieuwsbrief

Button_demarimba_over

Medezeggenschapsraad

Klik hier voor informatie van de medezeggenschapsraad van "De Marimba"

Button_demarimba_over

De Vreedzame School

Wij werken met de principes van De Vreedzame School. De Vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Button_demarimba_over

Oudervereniging

Klik hier naar de website van oudervereniging "De Marimba" te gaan

Button_demarimba_over

Stichting LeerKRACHT.

Een geweldige school herken je niet alleen aan leerling-resultaten, maar vooral ook aan de schoolcultuur en kwaliteit van de leraren. Daarom is onze school aangesloten bij Stichting LeerKRACHT.Button_demarimba_over

spurd

logo-spurd 175px

In groep 6 werken we gedifferentieerd bij de vakken taal, spelling en rekenen; d.w.z. dat de kinderen ieder op hun eigen niveau de lesstof aangeboden krijgen en verwerken.

Doordat kinderen steeds meer zelfstandig werken kunnen ze op eigen tempo aandacht besteden aan de verschillende vakken.  Leerlingen die een extra uitdaging aankunnen, gaan aan de slag met levelwerk: ze krijgen i.p.v. sommige te maken reguliere opdrachten van taal en rekenen, ander werk.

Alle kinderen werken met een weektaak. Dit houdt in dat de kinderen aan het begin van de week hun taken noteren (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en ander werk). Gedurende de week werken alle kinderen werken aan hun taken. Door de taken af te kleuren houden ze bij wat ze hebben gemaakt. De taken en de werkhouding worden aan het eind van de week geëvalueerd met de leerkracht.

Op de weektaak kunnen de kinderen zien uit welke activiteiten ze kunnen kiezen als ze klaar zijn met het afgesproken werk. Deze activiteiten kunnen vaak zelfstandig worden gedaan. Op deze manier krijgen de kinderen steeds meer eigen verantwoordelijkheid.
Door middel van de Vreedzame school, beeldende vorming en muziek zorgen we ervoor dat het harde werken wordt afgewisseld met  gezellige activiteiten die het naar school gaan nóg prettiger maken. Daarnaast besteden we natuurlijk ruimschoots aandacht aan feesten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen.

Wij gaan er met de kinderen weer een heel fijn, gezellig en zeker ook leerzaam jaar van maken.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.