Nieuwsbrief

source site Meld u aan voor de nieuwsbrief

Button_demarimba_over

Medezeggenschapsraad

Klik hier voor informatie van de medezeggenschapsraad van "De Marimba"

Button_demarimba_over

De Vreedzame School

Wij werken met de principes van De Vreedzame School. De Vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Button_demarimba_over

Oudervereniging

Klik hier naar de website van oudervereniging "De Marimba" te gaan

Button_demarimba_over

Stichting LeerKRACHT.

Een geweldige school herken je niet alleen aan leerling-resultaten, maar vooral ook aan de schoolcultuur en kwaliteit van de leraren. Daarom is onze school aangesloten bij Stichting LeerKRACHT.Button_demarimba_over

spurd

logo-spurd 175px

Samen met de ouders

De zorg voor goed onderwijs ligt op de eerste plaats bij de directie, het onderwijzend personeel en het bestuur. Daarnaast is een goede samenwerking met de ouders op de ‘school-van-vandaag' onmisbaar en maakt deel uit van die zorg.
Wij vinden het van groot belang dat de ouders nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind of kinderen op onze school. Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school.


Onze school biedt hiervoor verschillende mogelijkheden:

 

 • U kunt een afspraak maken om een ochtend in groep 1 en 2 te komen kijken.
 • Bij het brengen en halen van de kinderen in groep 1 en 2 kunnen de ouders, indien gewenst, even kort met de leerkracht spreken.
 • Er worden elk jaar enkele "kijk-inloop-avond" gehouden van 19.00 uur tot 20.00 uur. U kunt dan samen met uw kind de school bezoeken en o.a. de werkschriften van uw zoon of dochter bewonderen.
 • Op de geplande 10-minuten avonden kunt U met de leerkracht het functioneren van uw kind bespreken.
 • U kunt bij de groepsvieringen komen kijken. Minimaal twee maal per jaar organiseert elke groep een toneel/expressieochtend. De ouders van de kinderen van die groep worden uitgenodigd hiernaar te komen kijken. Dit is meestal op een woensdagochtend.

 

U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek met de groepsleerkracht van uw kind(eren) of met de directeur van de school.

 

Hulp van ouders.

De hulp van ouders is bij tal van activiteiten onmisbaar. U kunt ons bijvoorbeeld helpen bij:

 • het documentatiecentrum/ de bibliotheek
 • de schoolkrant
 • vieringen en feesten
 • schoolreisjes
 • de sportdagen
 • het computeronderwijs

Veel activiteiten worden ook georganiseerd door of met hulp van de ouderraad.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.