Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Button_demarimba_over

Medezeggenschapsraad

Klik hier voor informatie van de medezeggenschapsraad van "De Marimba"

Button_demarimba_over

De Vreedzame School

Wij werken met de principes van De Vreedzame School. De Vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Button_demarimba_over

Oudervereniging

Klik hier naar de website van oudervereniging "De Marimba" te gaan

Button_demarimba_over

Stichting LeerKRACHT.

Een geweldige school herken je niet alleen aan leerling-resultaten, maar vooral ook aan de schoolcultuur en kwaliteit van de leraren. Daarom is onze school aangesloten bij Stichting LeerKRACHT.Button_demarimba_over

spurd

logo-spurd 175px

Hieronder vind u een aantal veelgestelde vragen.

Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Mocht u andere vragen hebben, neem dan even contact met ons op.

 

Ik wil mijn kind aanmelden voor "De Marimba" hoe doe ik dat?

Rond de derde verjaardag van uw zoon of dochter, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. U wordt geïnformeerd over de identiteit van onze school, de schoolorganisatie en de te volgen leerlijn. Iedere leerling is welkom rond zijn of haar vierde verjaardag.
Voor aanmelding en informatie kunt u bellen met de directeur van de school: dhr. Leonard van Koningsbruggen, of de locatie coördinator: Wendy Kras. tel : 0299-472 274

 

Hoe weet ik of ik de juiste keuze maak voor mijn kind?

Bij het kiezen van een basisschool is dit vaak een keuze voor in principe 8 jaar. Acht belangrijke jaren waar de basis gelegd wordt voor een goede persoonlijkheidsontwikkeling en er gestreefd wordt naar een goede leerprestatie. Een goed doordachte keuze is dus van groot belang. De schoolgids is een middel om u te informeren over allerlei zaken met betrekking tot de school. Het kan komende ouders/verzorgers helpen tot het maken van een bewuste schoolkeuze. Kom langs, proef de sfeer en stel gerust vragen.

 

Wat doet de school als mijn kind niet goed mee kan komen?

Een belangrijk uitgangspunt van onze school is het kind-volgend-onderwijs. Hiermee bedoelen we dat de school zo wordt georganiseerd dat binnen het klassikale onderwijs, elk kind zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. Belangrijk vinden wij het vroegtijdig signaleren van "uitvallers" en "uitschieters". Zorgkinderen zullen zoveel mogelijk of individueel of in groepjes binnen de school passende aandacht krijgen.

 

Wat gebeurt er als er iets gebeurt onder schooltijd?

Natuurlijk hebben wij een aantal leerkrachten met een BHV diploma (bedrijfshulpverlening) maar als het zo ernstig is dat het kind naar het ziekenhuis moet gaat het met een collega naar de EHBO en u wordt natuurlijk direct op de hoogte gebracht.

 

Mijn kind heeft een allergie kan het nu gewoon naar school?

Ja, geef het wel even door aan de leerkracht dan kan deze daar rekening mee houden.

 

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Wij verzoeken u vriendelijk bij ziekte of ander verzuim ons voor 08.30 uur te bellen zie contact pagina voor het nummer. Bij ons rijzen vragen als uw kind na 15 minuten niet is gearriveerd zonder afbericht. De leerkracht moet de les onderbreken om te achterhalen waar het afwezige kind is.

 

Mag mijn kind buiten schoolvakanties om ook vrij?

Juist nu het normaal gesproken niet meer (wettelijk) mogelijk is om buiten de reguliere vakanties op vakantie te gaan, is het van belang het vakantierooster goed in u op te nemen.


U kunt slechts verlof aanvragen wanneer
"Wegens de aard van uw beroep het niet mogelijk is om gedurende de schoolvakanties weg te gaan."

Vakantieverlof kan alleen nog worden gegeven als uit ondertekende werkgeversverklaring blijkt dat de ouders/verzorgers alleen buiten de officieel vastgestelde zomervakantie op vakantie kunnen.

Vakantie verlof mag dan:

  •     eenmaal per jaar worden gegeven
  •     nooit langer duren dan 10 schooldagen
  •     niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

Voor een extra (wintersport) vakantie of een langer bezoek aan het geboorteland van de ouders mag wettelijk geen toestemming worden verleend.

Verlofregeling 1 dag verlofaanvraag gaat via de leerkracht,
meerdere dagen verlofaanvraag gaat via de (adjunct)directeur.

 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Als u klachten heeft over de school, ouders of het bevoegd gezag, blijf hier dan niet mee rondlopen maar spreek het uit bij de betrokkenen. Samen naar een oplossing zoeken is altijd de beste manier. Komt u er ondanks alles niet uit dan kunt u zich wenden tot de directeur of de contactpersoon van onze school: Anneke Hietbrink.


Zonodig kan er via de contactpersoon verwezen worden naar de vertrouwenspersoon die door het bestuur van onze school is aangesteld. Het bestuur heeft zich aangesloten bij de klachtencommissie van de besturenraad (BPCO). Het reglement van deze commissie ligt ter inzage op school.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.